Kino Wisła

Klasy ‚0” A i B wybrały się na wycieczkę do kina Wisła. Obejrzały tam przedstawienie teatralne Baśnie polskie.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa