Zasady przyjęć kandydatów do klasy IV sportowej

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale; sposób punktacji dotyczący sprawności jest dostępny pod adresem: https://www.pzpn.pl/dzieci-i-mlodziez/akademia-pilkarska-grassroots/testy-sprawnosci-pilkarskiej
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,

 

KOLEJNOŚĆ TESTÓW: 

 1. Szybkość,
 2. Próba mocy (skok w dal z miejsca),
 3. Technika specjalna (prowadzenie piłki),
 4. Technika specjalna (strzał),
 5. Gra: Gimnazjum i Liceum – ocena umiejętności w 4 obszarach: technika, taktyka, mobilność, mentalność Szkoła Podstawowa – ocena umiejętności w 4 obszarach: Zaangażowanie w grę w ataku, Zaangażowanie w grę w obronie, współpraca z kolegami, decyzyjność (podania, strzał, drybling)
 6. Beep Test,

 

PUNKTACJA: 

 1. Szybkość: Tabelka norm
 2. Próba mocy (skok w dal z miejsca): Tabelka norm
 3. Technika specjalna (prowadzenie piłki): Tabelka norm
 4. Technika specjalna (strzał): Dzielimy liczę punktów zdobytych po strzałach przez 4 (uśredniamy). Np. Tomasz Kowalski 9 pkt : 4 = 2,25 – Suma punktów 2. Mateusz Dudek 14 pkt : 4 = 3,5 – Suma punktów 4.
 5. Beep Test: Tabelka norm
 6. Gra: Trenerzy/nauczyciele oceniają zawodników w skali 1 – 15. Do zdobycia maksymalnie 15 punktów za każdy element z podanych obszarów. Po zakończeniu testu i wpisaniu punktów do arkusza egzaminacyjnego sumujemy punkty zdobyte za każdy element – wystawione przez wszystkich oceniających i dzielimy je przez ilość oceniających trenerów / nauczycieli.

 

Ocena – Punktacja
Doskonała – 15
Bardzo dobra 12 – 14
Dobra 9 – 11
Przeciętna 6 – 8
Słaba 3 – 5
Bardzo słaba 1 – 2

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa