Druk oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 i wzór jego wypełnienia

Do pobrania

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa