Komunikat Rady Rodziców

Szanowni Rodzice,

 

w  przeprowadzonym w naszej szkole referendum 100% pracowników opowiedziało się za poparciem strajku.

W związku z tym może dojść do zawieszenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

Dlatego też, jako Rada Rodziców prosimy o zapewnienie opieki swoim  dzieciom od 8.04.2019 roku, jeśli dojdzie do strajku.

W zaistniałej sytuacji priorytetem szkoły jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu dla trzecich klas gimnazjalnych oraz ósmych klas podstawówki, co w rozmowie z Radą Rodziców potwierdziła pani dyrektor. 

Bardzo ważne jest by dzieci miały zapewnioną przez nas opiekę, sytuacja jest wyjątkowa i wymaga wyjątkowych rozwiązań. Rodzice dzieci poniżej 8 r.ż. mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego na podstawie druku Z-15 (w załączeniu).

Jako Rada Rodziców każdego dnia po godzinie 8:00 będziemy otrzymywać informację o sytuacji w naszej szkole. Komunikaty Rady Rodziców będą zamieszczane na stronie szkoły oraz wysyłane w Librusie, jako wiadomości skierowane do wszystkich rodziców. Proszę na bieżąco śledzić stronę oraz Librusa.

Z poważaniem,

Rada Rodziców SP 392   

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa