Lato w mieście 2019

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów (stale zamieszkujących lub zameldowanych w Warszawie) spędzających wakacje w Stolicy do udziału w akcji „Lato w Mieście 2019” na Żoliborzu. Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych (udział w warsztatach tematycznych, pokazach i przedstawieniach) odbywających się w szkołach (Wakacyjnych Placówkach Edukacyjnych) jak również obiektach sportowych, ośrodkach kultury, bibliotekach i ognisku pracy pozaszkolnej (Specjalistyczne Placówki Edukacyjne). Na naszych podopiecznych czekają seanse kinowe, lekcje muzealne, szaleństwo w salach zabaw i wiele innych atrakcji, które nie pozwolą im się nudzić.

Wszystkie oferowane podczas akcji zajęcia, warsztaty i imprez są nieodpłatne. Uczestnik uiszcza jedynie opłatę dzienną za wyżywienie (7zł)*, w ramach której otrzymuje dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz napoje.

Rodzice/opiekunowie zobligowani są do zapewnienia dzieciom odpowiedniego stroju i obuwia (wyjścia w plener).

* nie dotyczy to uczniów zwolnionych z opłat przez OPS lub dyrektora rodzimej szkoły.

Dzieci muszą posiadać aktualną legitymację szkolną.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa