TITLE

DESCRIPTION

W związku z trwającym strajkiem oraz egzaminami dla klas trzecich gimnazjum w naszej szkole wystąpię do Organu Prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na dzień 11 kwietnia 2019r. dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 392 w Warszawie.

 

Renata Kozłowska

Dyrektor szkoły

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa