KOMUNIKAT

W związku z trwającym strajkiem oraz egzaminami dla klas ósmych w naszej szkole wystąpię do Organu Prowadzącego z wnioskiem o zawieszenie zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych na dzień 15 kwietnia 2019 r. dla uczniów pozostałych klas Szkoły Podstawowej nr 392 i Gimnazjum nr 55 w Warszawie.

Renata Kozłowska

Dyrektor szkoły

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa