TITLE

DESCRIPTION

Informacja dla kandydatów do klas II-VIII

Kandydaci do klas II – VIII składają oryginały świadectw w sekretariacie szkoły w terminie od 21 czerwca od godz. 12:00 do 28 czerwca do godz. 16.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa