Informacje o opłatach

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r. płatności za wyżywienie w ramach abonamentu należy dokonywać z góry za miesiąc w którym dziecko korzysta z posiłków w nieprzekraczalnym terminie do 10 każdego miesiąca. Prosimy o terminowe wpłaty.

 

Płatności można dokonywać osobiście w pokoju nr 3 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00) bądź przelewem na konto 57 1030 1508 0000 0005 5096 3020.

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia wariant oraz miesiąc za który dokonywana jest płatność.

W przypadku płatności przelewem należy dostarczyć bądź wysłać mailowo potwierdzenie dokonania przelewu.

 

BARDZO PROSIMY O ZAZNACZENIE, JEŻELI WPŁATA JEST DOKONYWANA ZA UCZNIA Z ODDZIAŁU „0”

 

Przypominamy, że nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godz. 9.00 dnia bieżącego. W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty. Zwroty za odwołane posiłki realizowane będą w formie odliczenia przy dokonywaniu opłaty za miesiąc następny.

  

JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INTENDENTKĘ.

 

Warianty abonamentu dla uczniów klas 1-8 oraz gimnazjum

zupa + II danie 7,5 zł x ilość dni
II danie 6,5 zł x ilość dni
zupa 2 zł x ilość dni
śniadanie 3,50 zł x ilość dni

 

Wyżywienie dla oddziału „0”  

Wyżywienie całodzienne 8 zł x ilość dni
Śniadanie 2 zł x ilość dni
Obiad 4 zł x ilość dni
Podwieczorek 2 zł x ilość dni

 

Kwoty za kolejne miesiące będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w szkole.

Opłaty jednorazowe

II danie 7,50 zł
zupa + II danie 10,00 zł
zupa 2,50 zł

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa