Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

L.p Termin Wydarzenie
1 2 września 2019 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych.
2 9 września 2019 r. Zebranie z rodzicami – od godz. 18:00.
3 11 października 2019 r. Ślubowanie uczniów klas pierwszych.
4 14 października 2019 r. Święto KEN – dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
5 28 października 2019 r. Zebranie z rodzicami – od godz. 18:00.
6 1 listopada 2019 r. Wszystkich Świętych  (dzień wolny od zajęć).
7 11 listopada 2019 r. Święto Niepodległości  (dzień wolny od zajęć).
8 9 grudnia 2019 r. Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  lub obniżonej ocenie z zachowania [ od godz. 18:00]
9 23 – 31 grudnia 2019 r. Zimowa przerwa świąteczna.
10 1 stycznia 2020 r. Nowy Rok (dzień wolny od zajęć)
11 2 stycznia 2020 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
12 3 stycznia 2020 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
13 6 stycznia 2020 r. Święto Trzech Króli (dzień wolny od zajęć).
14 13 – 14 stycznia 2020 r. Rada pedagogiczna – klasyfikacja I semestru.
15 17 stycznia 2020 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację I-go semestru.
16 17 stycznia  2020 r. Koniec I – go semestru
17 20 stycznia  2020 r. Semestralne zebranie z rodzicami – informacja o wynikach nauczania
w I semestrze – od godz. 18:00.
18 10 – 21 lutego 2020 r. Ferie zimowe.
19 23 marca 2020 r. Zebranie z rodzicami – od godz. 18:00.
20 9 – 14 kwietnia 2020 r. Wiosenna przerwa  świąteczna.
21 21 – 23 kwietnia 2020 r EGZAMINY ÓSMOKLASISTY Egzaminy ósmoklasisty – dla uczniów klas
0 -VII  dni wolne od zajęć. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
22 1 maja 2020 r. Święto Pracy  (dzień wolny od zajęć).
23 25 maja 2020 r. Zebranie z rodzicami –  informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną  lub obniżonej ocenie z zachowania [ od godz. 18:00]
24 9 – 10 czerwca 2020 r. Rada pedagogiczna – klasyfikacja roku szkolnego 2019/2020.
25 11 czerwca 2020 r. Boże Ciało (dzień wolny od zajęć).
26 12 czerwca 2020 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
27 19 czerwca 2020 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację roku szkolnego 2019/2020.
28 19 czerwca 2020 r. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
29 26 czerwca 2020 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2019/2020.
30 27 czerwca – 31 sierpnia 2020 r. Ferie letnie

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa