Próba sprawności dla klas pierwszych sportowych

piłka nożna odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 392 w W-wie, aleja Wojska Polskiego 1a.

Próba sprawności dla klas pierwszych sportowych – piłka nożna odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 392 w W-wie, aleja Wojska Polskiego 1a.

10 czerwca 2019r. godz. 16.45 – zbiórka przy sekretariacie

godz. 17.00  – próba – boisko szkolne.

Aby przystąpić do próby należy mieć: zaświadczenie lekarskie i strój sportowy.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa