Stypendia szkolne

Rodzice, których dochód nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o stypendium szkolne

Stypendia szkolne

Rodzice, których dochód nie przekracza 528 zł netto na osobę w rodzinie mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Wnioski można pobrać ze strony Biura Edukacji – zakładka „Dla ucznia i rodzica”- „Pomoc socjalna dla uczniów” lub u pedagoga szkolnego.

Termin składania  wniosków wraz z załącznikami – 16 września 2019 r.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa