FESTIWAL NAUKI – inkluzje w bursztynie

Klasa I a, wraz z wychowawcą – panią Janiną Kuciewską, wzięła udział w warsztatach muzealnych, które odbyły się w Muzeum Ziemi w Warszawie. Dzieci zapoznały się z fragmentami świata sprzed milionów lat zamkniętych w bryłkach bursztynu. Dzieci podczas doświadczeń mogły sprawdzić, czy prawdziwy bursztyn w słonej wodzie tonie, czy też unosi się na powierzchni? Dzieci miały także okazję wykonać swoją własną inkluzję w postaci magnesu. Dowiedziały się także, iż poza inkluzjami organicznymi, a więc fragmentami roślin  i zwierząt, istnieją także inkluzje nieorganiczne, takie jak np.: wypełnione wodą, pęcherzykami powietrza, czy też piasku i kurzu. Na koniec warsztatów dzieci otrzymały książeczki do kolorowania na temat: „Świat zwierząt zatrzymanych w bezruchu”.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa