Lato w mieście 2020

zwroty

Lato w mieście 2020 – zwroty

W przypadku nieobecności uczestnika programu „Lato w mieście 2020” zwrot opłat za opiekę oraz posiłki nastąpi do 30 września 2020 r., po spełnieniu następujących warunków:

  • SKUTECZNEGO ZGŁOSZENIA (e-mailowego lub osobistego) nieobecności dziecka w danym dniu – do godziny 14.00 dnia poprzedzającego, przez rodzica/opiekuna prawnego oraz
  • do 7 września 2020 r. złożenia w FPE, do której uczęszczało dziecko, wniosku o zwrot płatności za opiekę i wyżywienie (osobiście lub e-mailowo) w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w Mieście 2020”, według wzoru – udostępnionego w systemie zgłoszeń lub FPE.

Niedopełnienie jednego z wyżej wymienionych warunków będzie jednoznaczne z rezygnacją rodzica ze zwrotu opłat.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa