Próby sprawności do klas IV sportowych

Próby sprawności do klas IV sportowych
(piłka nożna, pływanie, ogólnorozwojowa z elementami judo)
oraz nabór uzupełniający do klas II- VIII
o specjalności piłka nożna i pływanie

Dyscyplina klasy Piłka nożna Pływanie Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami judo
Termin 3 kwietnia 2023r. 3 kwietnia 2023r. 3 kwietnia 2023r.
Miejsce przeprowadzenia próby sprawności ul. Łazienkowska 3 OSIR Żoliborz ul. Potocka 1- hol pływalni, następnie boisko Nastula Club
ul. Ogólna 9
Godzina zbiórki 15:10 (Brama nr 4) 15:45 (hol pływalni) 15:15
Czas przeprowadzenia próby sprawności 15:30-17:00 16:00-18:00 15:30 -17:00
Konieczne wyposażenie kandydata Strój sportowy, woda do picia Strój pływacki oraz strój sportowy, woda do picia Strój sportowy, woda do picia

 

Warunkiem przystąpienia do próby sprawności jest  posiadanie orzeczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające,  że uczeń posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki  w szkole lub oddziale sportowym.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content