REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLAS IV SPORTOWYCH

Od 26 kwietnia do 10 maja br., do godz. 16.00 Rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsca do klas sportowych IV oraz klas II-VIII w szkołach podstawowych. Kandydaci do klas sportowych są zobowiązani do udziału w próbach sprawności fizycznej. Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia. Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.

Terminy prób sprawności:

Dyscyplina – pływanie

  • termin: 13 maja 2024 r.
  • godzina: 15.00
  • miejsce: OSIR Żoliborz, ul. Potocka 1
  • uczestnicy: kandydaci do klasy IV oraz do klas II-VIII
  • wymagania: zaświadczenie od lekarza, strój sportowy do pływania.

Dyscyplina – piłka nożna

  • termin: 13 maja 2024 r.
  • godzina: 17.00
  • miejsce: Łazienkowska 3 (brama nr 4)
  • uczestnicy: kandydaci do klasy IV oraz do klas II-VIII
  • wymagania: zaświadczenie od lekarza, strój sportowy

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych dostępny jest na stronie: https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-do-klas-iv-sportowych

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content