Stołówka

Kontakt:

obiady.sp392@eduwarszawa.pl 22 277-16-23

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 1302/2017 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 3 sierpnia 2017 r. płatności za wyżywienie w ramach abonamentu należy dokonywać z góry za miesiąc w którym dziecko korzysta z posiłków w nieprzekraczalnym terminie do 5 każdego miesiąca. Prosimy o terminowe wpłaty.

Płatności można dokonywać osobiście w pokoju nr 3 (od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00-16.00) bądź przelewem na konto 57 1030 1508 0000 0005 5096 3020.

W tytule proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz wariant za który dokonywana jest płatność.

W przypadku płatności przelewem należy dostarczyć bądź wysłać mailowo potwierdzenie dokonania przelewu.

Przypominamy, że nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić najpóźniej do godz. 9.00 dnia bieżącego. W przypadku niezgłoszenia nieobecności obiad dla ucznia jest sporządzany i nie można odliczyć tego dnia od opłaty. Zwroty za odwołane posiłki realizowane będą w formie odliczenia przy dokonywaniu opłaty za miesiąc następny.

 

JEŻELI DZIECKO ZAMIERZA ZREZYGNOWAĆ  W MIESIĄCU NASTĘPNYM Z KORZYSTANIA Z OBIADÓW ABONAMENTOWYCH NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE INTENDENTKĘ.

Kwoty za kolejne miesiące będą podawane na bieżąco, na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w szkole.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content