Doradztwo zawodowe

 

INFORMACJI Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO WARTO SZUKAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

 

 1. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  zakładka – Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
 2. Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy
  zakładka – Kształcenie Zawodowe
 3. Platforma Bliżej Rynku Pracy- strefa OPEN, logujemy się jako „gość”
 4. Ośrodek Rozwoju Edukacji

Informujemy, że  Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcje doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych:

 1. w poradniach psychologiczno- pedagogicznych na terenie m. st. Warszawy

https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst

 1. w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

 1. w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego

http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

PROJEKT „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Warszawski System Doradztwa Zawodowego – Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej (prezentacja)

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content