Doradztwo zawodowe

INFORMACJI Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO WARTO SZUKAĆ NA STRONACH INTERNETOWYCH:

 

 1. Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
  zakładka – Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego
 2. Serwis Biura Edukacji m.st. Warszawy
  zakładka – Kształcenie Zawodowe
 3. Platforma Bliżej Rynku Pracy- strefa OPEN, logujemy się jako „gość”
 4. Ośrodek Rozwoju Edukacji

Informujemy, że  Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy oraz Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES realizują zadania wzmacniające funkcje doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Uczniowie i rodzice mogą uzyskać indywidualną pomoc i wsparcie w zakresie podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych:

 1. w poradniach psychologiczno- pedagogicznych na terenie m. st. Warszawy

https://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/doradztwo-zawodowe/aktualnosci/21962-poradnie-psychologiczno-pedagogiczne-mst

 1. w Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES

https://crdz.wcies.edu.pl/index.php/indywidualne-konsultacje-z-doradcami-zawodowymi

 1. w Centrum Informacji i Doradztwa Młodzieżowego

http://www.pm.waw.pl/pracownie/wspolpraca-i-projekty-edukacyjne/centrum-informacji-i-doradztwa-mlodziezowego

PROJEKT „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF”

Warszawski System Doradztwa Zawodowego – Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadpodstawowej (prezentacja)


Zapraszamy na „Giełdę Zawodów. Dobrze wybrane”

Stolica promuje i popularyzuje szkolnictwo zawodowe. Podczas dwudniowej „Giełdy Zawodów” w Pałacu Kultury i Nauki – 11-12 marca, godz. 9.00-19.00. zaprezentują się stołeczne technika i szkoły branżowe I stopnia.

Stołeczne szkoły zawodowe kształcą w 70 zawodach, które podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane w podziale na następujące branże:

 • Gastronomia, Hotelarstwo i Turystyka
 • Ekonomia i Handel
 • Transport i Drogownictwo
 • Budownictwo
 • Nowe Technologie
 • Usługi
 • Fotografia i Multimedia

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy odwiedzą giełdę będą mogli uzyskać informacje na temat różnych zawodów oraz zapoznać się ze specyfiką nauczania danego zawodu. Będą mogli porozmawiać z uczniami, którzy uczą się już danego zawodu a także skorzystać z indywidualnych porad doradców zawodowych.

Zwiedzający mogą liczyć na dodatkowe atrakcje – prezentacje multimedialne, gry edukacyjne i filmy przygotowane przez szkoły zawodowe.

Zapisy będą prowadzone za pomocą systemu elektronicznej rejestracji  pod adresem: gieldazawodow.wcies.edu.pl

od 25 lutego od godz. 9.00 do 5 marca lub do wyczerpania limitu miejsc. Rejestracja obejmuje zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych (do 32 uczniów) wraz z opiekunem.

Wstęp wolny dla rodziców od godz. 15.00 do 19.00

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa