Gabinet medyczny

GABINET  MEDYCZNY

Poniedziałek  7.30   –  15.00

Środa 7.30 – 15.00

 Starsza Pielęgniarka:

Urszula Dyszyńska

Jadwiga Turkowska

Zadania realizowane w profilaktycznym gabinecie medycznym.

Profilaktyczna opieką medyczną objęte są dzieci i młodzież uczęszczająca do Szkoły Podstawowej nr 392 w Warszawie.

W ramach tej opieki  podejmowane są różnorodne działania, których celem jest uprzedzenie ewentualnego pojawienia się chorób lub zaburzeń.

 1. Wykonywane są testy przesiewowe w określonych rocznikach.

Pomiar:

 • badanie wysokości i masy ciała;
 • badanie ostrości wzroku;
 • badanie widzenia barw za pomocą tablicy pseudoizochromatycznych Ishihary;
 • badanie ciśnienie tętnicze krwi.
 1. W klasach II Szkoły Podstawowej za pisemną zgodą rodzica jest możliwość badania ortopedycznego na terenie szkoły.
 2. W klasach I – VI Szkoły Podstawowej prowadzona jest fluoryzacja.
 3. Udzielania jest pomoc przedmedyczna w nagłych zachorowaniach i urazach.
 4. Prowadzone są pogadanki, rozmowy indywidualne na tematy rozszerzające profilaktykę zdrowotną
 • Zdrowy styl życia
 • Prawidłowe żywienie (piramida zdrowia)
 • Zasady higieny
 • Jak hałas wpływa na nasze zdrowie
 • Samokontrola piersi (młodzież dziewczęta)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 4 listopada br. dzieci w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać z opieki stomatologicznej w nowej Poradni Stomatologicznej w Przychodni przy

Klaudyny 26 B (gabinet nr 18 p. I).

 

Zapisy oraz szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 795 156 229 lub 22 833 00 00.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content