Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

L.p Termin Wydarzenie
1 4 września 2023 r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych.
2 11 września 2023 r. Zebranie z rodzicami – od godz. 18:00.
3 16 października 2023 r. Dzień otwarty – rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami [od godz. 18:00]
4 1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych   (dzień wolny od zajęć).
5 2 listopada 2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
6 3 listopada 2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
7 4 grudnia 2023 r. Zebranie z rodzicami – informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną     lub obniżonej ocenie z zachowania [ od godz. 18:00]
8 23 – 31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna.
9 2 stycznia 2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
10 3 – 4 stycznia 2024 r. Rady klasyfikacyjne śródroczne.
11 12 stycznia 2024 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację I-go semestru.
12 12 stycznia  2024 r. Koniec I – go semestru
13 15 – 26 stycznia 2024 r. Ferie zimowe.
14 11 marca 2024 r. Zebranie z rodzicami – od godz. 18:00.
15 28 marca – 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa   świąteczna.
16 1 maja 2024 r. Święto Pracy   (dzień wolny od zajęć).
17 2 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
18 3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3-go maja (dzień wolny od zajęć)
19 6 maja 2024 r. Zebranie z rodzicami –   informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną   lub obniżonej ocenie z zachowania [ od godz. 18:00]
20 14 – 16 maja 2024 r. EGZAMINY ÓSMOKLASISTY Egzaminy ósmoklasisty – dla uczniów klas
0 -VII  dni wolne od zajęć. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
21 30 maja 2024 r. Boże Ciało (dzień wolny od zajęć).
22 31 maja 2024 r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.
23 10 – 11 czerwca 2024 r. Rada pedagogiczna – klasyfikacja roku szkolnego 2023/2024.
24 17 czerwca 2024 r. Rada pedagogiczna zatwierdzająca klasyfikację roku szkolnego 2023/2024.
25 21 czerwca 2024 r. Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.
26 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r. Ferie letnie

 

 

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content