Klasa 4

Materiały w roku szkolnym 2019/2020

Materiał na okres 6-8 kwietnia:

Temat: Rozszerzanie i skracanie ułamków.

 

Obejrzyj filmiki:

Przeczytaj z podręcznika strony: 164 i 165 (bez zadań)

 

Zrób notatkę w zeszycie:

Mnożenie licznika i mianownika ułamka przez tę samą liczbę nazywamy rozszerzaniem ułamka.

Dzielenie licznika i mianownika ułamka przez tę samą liczbę nazywamy skracaniem ułamka.

Każdy ułamek można rozszerzyć, ale nie każdy można skrócić. Taki ułamek, którego nie można skrócić nazywamy nieskracalnymi. Np. 1/2, 3/4 11/13 („/” oznacza kreskę ułamkową).

Zadania do zrobienia z podręcznika: 1, 2, 3, 4 str. 165

Zadania do zrobienia z ćwiczeń: z. 1-10 str. 64-65

 

Temat: Ułamki niewłaściwe.

 

Przeczytaj w podręczniku strony 166-168.

 

Zrób notatkę w zeszycie:

Ułamek nazywamy ułamkiem niewłaściwym, gdy licznik jest większy lub równy mianownikowi (np. 13/7, 8/8).

Ułamek nazywamy ułamkiem właściwym, gdy licznik jest mniejszy od mianownika (np.. 5/8, 1/2).

Liczbę nazywamy liczbą mieszaną, gdy wyróżniamy w niej część całkowitą i część ułamkową (np. 1 3/4, 5 7/12).

 

Obejrzyj filmiki:

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-6 str. 168-169

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

 1. 1-9 str. 66-67

Matematyka

 • uzupełnić ćwiczenia do strony 55 włącznie
 • z. 2-8 str. 146-148
 • powtórzenie wiadomości: str. 149
 • z. 61-64 str. 244
 • test online: https://liblink.pl/iYvAjQCLU9

25-31 marca

DZIAŁ: UŁAMKI ZWYKŁE

Temat 1: Ułamek jako część całości

 • Do obejrzenia 2 filmiki

https://liblink.pl/LgCcVWI2ZH

https://liblink.pl/fHTNz2oNUW

 • Gra z ułamkami

https://liblink.pl/cKISJVdChP

 • Zadania z podręcznika: z. 1-13 str. 153-155
 • Zadania z ćwiczeń: strona 56, 57, 58

Temat 2: Liczby mieszane

 • Przeczytaj stronę 156 z podręcznika.
 • Ćwiczenia z ułamkami

https://liblink.pl/k9XKakBkVA

 • Zadania z podręcznika: z. 1-6 str. 156-157
 • Zadania z ćwiczeń do: strona 59-60

1 kwiecień

Temat: Ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej.

Proszę obejrzeć filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=nr6ggsWiyVs

https://www.youtube.com/watch?v=cevoNal9jws

https://www.youtube.com/watch?v=W6nvjcfU0jo

Zadania do zrobienia z podręcznika:

z. 1-5 str. 158-159

Zadania z ćwiczeń do zrobienia:

z. 1-4 str. 61

Temat: Porównywanie ułamków.

Proszę obejrzeć trzy filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=xGhhTqX7COE

https://www.youtube.com/watch?v=cXH77pNdhx4

https://www.youtube.com/watch?v=i782x6tSBe0

Proszę przeczytać strony 160-161 w podręczniku (bez zadań).

Notatka do zeszytu: 

Jeśli dwa ułamki mają jednakowe mianowniki, to większy jest ten, który ma większy licznik.

Jeżeli dwa ułamki mają jednakowe liczniki, to większy jest ten, który ma mniejszy mianownik.

Zadania do zrobienia z podręcznika:

z. 1-4, 6-9, 11-12 str. 161-163

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

z. 1-9 str. 62-63

Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.

 

Przeczytaj strony 170, 171 w podręczniku).

 

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=vfzcW6UMWik

przypomnienie z ostatniej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=vrbTPqw8CKY&t=299s

 

Zrób notatkę w zeszycie:

Każdy iloraz można zapisać w postaci ułamka i odwrotnie – każdy ułamek możemy zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb. Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.

Przykłady: („/” oznacza kreskę ułamkową)

1:4 = 1/4

7/9 = 7:9

8:5 = 8/5

Zamianę ułamka na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywamy krócej wyłączaniem całości z ułamka.

8/5 = 1 3/5

27/9 = 3

14/3 = 4 2/3

 

Zadania do zrobienia z podręcznika: z. 1-6 str. 171-172

Zadania do zrobienia z ćwiczeń: z. 1-5 str. 68

 

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.

 

Obejrzyj 5 filmików:

 1. dodawanie ułamków o tych samych mianownikach:

https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw

https://www.youtube.com/watch?v=L4ZIaQQGGHw

https://www.youtube.com/watch?v=WtHZkoBo9c0

 

 1. dodawanie ułamków o różnych mianownikach:

https://www.youtube.com/watch?v=cjKHa2CG6vM

https://www.youtube.com/watch?v=m3eJIZY42D8

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-6 str. 174

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

 1. 1-10 str. 69-70

17 kwiecień

Temat: Ułamek jako wynik dzielenia.

 

Przeczytaj strony 170, 171 w podręczniku).

 

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=vfzcW6UMWik

przypomnienie z ostatniej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=vrbTPqw8CKY&t=299s

 

Zrób notatkę w zeszycie:

Każdy iloraz można zapisać w postaci ułamka i odwrotnie – każdy ułamek możemy zapisać w postaci ilorazu dwóch liczb. Kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia.

Przykłady: („/” oznacza kreskę ułamkową)

1:4 = 1/4

7/9 = 7:9

8:5 = 8/5

Zamianę ułamka na liczbę mieszaną lub liczbę naturalną nazywamy krócej wyłączaniem całości z ułamka.

8/5 = 1 3/5

27/9 = 3

14/3 = 4 2/3

 

Zadania do zrobienia z podręcznika: z. 1-6 str. 171-172

Zadania do zrobienia z ćwiczeń: z. 1-5 str. 68

 

Temat: Dodawanie ułamków zwykłych.

 

Obejrzyj 5 filmików:

 1. dodawanie ułamków o tych samych mianownikach:

https://www.youtube.com/watch?v=GvVgKE3y2Aw

https://www.youtube.com/watch?v=L4ZIaQQGGHw

https://www.youtube.com/watch?v=WtHZkoBo9c0

 

 1. dodawanie ułamków o różnych mianownikach:

https://www.youtube.com/watch?v=cjKHa2CG6vM

https://www.youtube.com/watch?v=m3eJIZY42D8

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-6 str. 174

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

 1. 1-10 str. 69-70

 

Temat: Odejmowanie ułamków zwykłych;

 

Obejrzyj filmiki:

 1. odejmowanie ułamków o tych samych mianownikach:

https://www.youtube.com/watch?v=F05WjXsDKkQ

https://www.youtube.com/watch?v=gvyok5WvuxE

https://www.youtube.com/watch?v=LKeNwmL-FEE

 

 1. odejmowanie ułamków o różnych mianownikach

https://www.youtube.com/watch?v=L_VFi3Toh6s&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=9io8w93nnQU

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-8, 9a, 11, 12 str. 176-178

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

 1. 1-11 str. 71-72

 

Język Hiszpański

Link z platformy quizlet z fiszkami związanymi z nowymi zagadnieniami z naszego podręcznika (nazwy przyborów szkolnych oraz słówka związane ze szkołą) Proszę o dołączenie do klasy oraz zapoznanie się. Jest możliwa także gra-dopasowania (dopasuj obrazek do słówka) oraz można wysłuchać wymowy. Jest to dość istotne ponieważ są to nowe słowa, które wypowiadamy inaczej niż piszemy.

Zestaw nazywa się Las cosas de la clase-rzeczy z klasy

https://liblink.pl/QlD3tzGnju

Przybory szkolne-zapoznanie się z tematem, podręcznik strona 36 zadanie 1,2 strona 16 z ćwiczeniówka.

Język Niemiecki

W ramach pracy samodzielnej w domu:

– przypomnij sobie odmianę czasowników typu spielen i wohnen przez osoby (rozdz. 2 lekcja 1);
– rozwiąż zadania 4 str. 14 i 5, 6 str. 15 z książki ćwiczeń;
– rozwiąż następujące zadania (przepisz je do zeszytu):

1 Odmień przez osoby czasownik kommen w l .poj.

1 ich           …………..
2 du            …………..
3 er, sie, es   …………..

2 Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

  kommen  spielen  wohnen  sein  mögen

 1) Wo ………… du? – In Warschau?
 2) Ich ………… Pizza.
 3) Er ………… aus Deutschland.
 4) Thomas ………… gern Fußball.
 5) Ich ………… Peter.

 

 

W ramach pracy samodzielnej w domu:

– przypomnij sobie zasady tworzenia liczb z przedziału 0 – 100 (rozdz. 1 temat 2 i rozdz. 2 temat 2);
– rozwiąż zadanie 14 str. 19 z książki ćwiczeń;
– rozwiąż następujące zadanie (przepisz je do zeszytu):

1 Uzupełnij logicznie ciągi liczb (słownie).

15, __________, __________,18
__________, 23, __________,25
30, 32, __________, __________,
58, __________, __________,61
91, 92, __________, __________

Język Angielski

(grupa bardziej zaawansowana)
-wykonać zadania ze str. 74-81 w podręczniku i ze str.72-79 w zeszycie ćwiczeń
– wykonać zadania online:
https://liblink.pl/amIqVmzk4i
https://liblink.pl/ZiDBKfcMJl
https://liblink.pl/PAkPBLwfES
https://liblink.pl/gvJapCS6kS
https://liblink.pl/E6dPvfp3F6
-regularnie powtarzać słownictwo dodane dla klasy na platformie Quizlet

Język Francuski

4c

Ułóż dialog w sklepie spożywczym dans lepicerie
Użyj poznanych zwrotów np je voudrais, combien coute ?, cest tout
Napisz co jesz na śniadania, obiad i kolacje.
Au petit dejeuner je mange………………………………
je bois………………………..
Au dejeuner je mange………………………………………….
et je bois…………………………………………..
Au diner je mange………………………………………….
et je bois

Materiały Dodatkowe

https://1drv.ms/p/s!Aqvfrsl8IdcNtkJaz6vxM7r5FfUM?e=skEdkY

Wychowanie fizyczne

W ramach treningu wykonanie treningu tabaty. Są to ćwiczenia ogólnorozwojowe kształtujące mięśnie posturalne i wydolność organizmu.

Link:

https://liblink.pl/RDHhg8y6ti

Jeśli będą problemy z otwieraniem linku, można w wyszukiwarce wpisać:,,Tabata dla początkujących Poziom 1 trener Łukasz Choiński (youtube)
Po treningu wykonujemy następujące ćwiczenia po kolei – 3 serie po 12x:
– brzuszki
– przysiady
– ćwiczenia na mięśnie grzbietu (w leżeniu przodem , ręce w skrzydełka -unosimy głowę i ręce w tył)
– wykroki w przód na zmianę raz prawa, raz lewa noga.

Na koniec proponuję ćwiczenia rozluźniające ze strony:
https://liblink.pl/O1zOWVNRtl
,, Fitty Kid -ćwiczenia rozlużniające

Proszę obejrzeć film na youtube;
https://liblink.pl/Hg4TgEeT6G

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Profesor Mirosław Jarosz
W następnym tygodniu skorzystamy z tych wiadomości

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content