Klasa 6

Materiały w roku szkolnym 2019/2020

Matematyka

 • uzupełnić ćwiczenia do strony 86 włącznie
 • powtórzenie wiadomości str. 175
 • z. 93-99 str. 250-251
 • test online: https://liblink.pl/sBHoRVFnGd

DZIAŁ: WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA

Temat: Zapisywanie wyrażeń algebraicznych 

 • Przeczytać z podręcznika strony 178, 179
 • Filmiki do obejrzenia
 1. https://www.youtube.com/watch?v=8-IcAE_y5jI
 2. https://www.youtube.com/watch?v=mqhlhm5U3qs
 3. https://www.youtube.com/watch?v=Vm4FK_O1OV4&t=278s
 4. https://www.youtube.com/watch?v=rQ3eHU0OxuQ
 5. https://www.youtube.com/watch?v=nysijB3-IgA
 • Notatka do zeszytu została wysłana w dzienniku elektronicznym
 • Zadania z podręcznika z. 1-17 str. 179-182     z. 100-104 str. 251
 • Zadania z ćwiczeń str. 87-91

Temat: Obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych.

Obejrzyj filmik:
https://liblink.pl/1hKFZiVxyw

Zrób notatkę w zeszycie:
Jeżeli w miejsce liter występujących w wyrażeniu algebraicznym wstawimy liczby, to po wykonaniu obliczeń otrzymujemy wartość wyrażenia algebraicznego.

Przeczytaj stronę 185 z podręcznika. Przeanalizuj zieloną ramkę ze strony 185.

Przykład 1 (przepisz do zeszytu)
Oblicz wartość wyrażenia 5x – 7 dla x=-2
(pamiętamy, że 5x to jest to samo co 5*x)
Podstawiamy za x=-2 zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Pamiętamy, że liczby ujemne wstawiamy w nawiasie.
5*(-2) – 7 = -10 – 7 = -17
Przykład 2 (przepisz do zeszytu)
Oblicz wartość wyrażenia 3a – 4b + 1  dla a=3 i b=-5
3*3 – 4*(-5) + 1 = 9 + 20 + 1 = 30

Zadania z podręcznika do zrobienia:
z. 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 8 str. 186 – 187
z. 105 str. 252
Zadania z ćwiczeń do zrobienia:
z. 1-3 str. 92

Materiał na okres 6-8 kwietnia:

Temat: Upraszczanie wyrażeń algebraicznych.

Przeczytaj w podręczniku strony: 188-190

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=baBerVpyqFA

Zrób notatkę w zeszycie:

Gdy w wyrażeniu algebraicznym kilka razy występuje ta sama litera, to takie wyrażenie można zapisać w prostszej postaci.

Przykłady:

x + 3x = 4x (bo 1+3 = 4)

7y – y = 6y (bo 7-1 = 6)

3a – 5a = -2a (bo 3-5 = -2)

5t – 6t = – t (bo 5-6 = -1)

Gdy mnożymy lub dzielimy wyrażenie algebraiczne przez liczbę, to wynik takiego działania można zapisać w prostszej postaci.

Przykłady:

3 * 6x = 18x (bo 3*6=18)

0,5x * 5 = 2,5x

12x : 4 = 3x (bo 12 : 4 = 3)

Obwód trójkąta o boku 2a: 3 * 2a = 6a

Wyrażenia składające się z liczb oraz z wyrażeń, w których występuje ta sama litera, da się uprościć. Wtedy oddzielnie wykonujemy działania na liczbach, osobno na wyrażeniach z tą samą literą.

Przykłady:

5 + 3a – 1 = 4 + 3a (można wykonać działania 5-1)

2x – 1 + 3x – 3 = 5x – 4 (można wykonać działanie: 2x + 3x = 5x oraz działanie -1 – 3 = -4)

x – y + 2x + 5 = 3x – y +5 (można tu tylko wykonać działanie: x+2x = 3x, resztę przepisujemy bez zmian)

Zadania do zrobienia z podręcznika:

z. 1-14 str. 190-192

z. 108-112 str. 252

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

z. 1-13 str. 93-95

17 kwiecień

Temat: Zapisywanie równań.

 

Przeczytaj w podręczniku strony 193, 194.

 

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=2J6awLHKZ04

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-6 str. 194-196
 2. 113 – 115 str. 253

Zadania do zrobienia z ćwiczeń:

 1. 1-5 str. 96-97

 

Temat: Liczba spełniająca równanie.

 

Przeczytaj w podręczniku strony 197, 198.

 

Obejrzyj filmik:

https://www.youtube.com/watch?v=wCFS3A9h250

 

Zadania do zrobienia z podręcznika:

 1. 1-9 str. 198-199
 2. 116 – 118 str. 253

Zadania do zrobienia z ćwiczeń: z. 1-5 str. 98

 

Język Hiszpański

6c

Link do platformy Quizlet:

https://liblink.pl/c92ZHn4eSd

Przeczytać oraz przetłumaczyć e-mail podręcznik strona 21,

Spróbować napisać podobny e-mail do swojego kolegi.

Język Polski

Imiesłów i środki stylistyczne

https://we.tl/t-Zyk6m1vHQL

Historia

6d

Do przeczytania: rozdział 19 z podręcznika

Karty pracy będą wysłane drogą mailową.

Kontakt z nauczycielem: izahistoria@poczta.fm

Język Niemiecki

6c

W ramach pracy samodzielnej w domu

 • przypomnij sobie pytanie o godzinę w j. niemieckim
 • przypomnij sobie zasady podawanie godziny (oficjalnie i potocznie)
 • rozwiąż zadania 1, 3 str. 4 i 4 str. 5 z książki ćwiczeń
 • zapisz słownie w zeszycie (oficjalnie i potocznie) następujące godziny: 7:12, 11:29, 21:58

W ramach pracy samodzielnej w domu

 • Przypomnij sobie słownictwo dotyczące czynności dnia codziennego (z tematu: Jeden Tag das Gleiche z podręcznika)
 • Przypomnij sobie czasowniki rozdzielnie złożone (aufstehen, zumachen, anziehen, rausgehen itd)
 • Przypomnij sobie budowę zdań z czasownikami rozdzielnie złożonymi (tabela Grammatik w podręczniku strona 16)
 • Rozwiąż zadania 16 str. 9, 18 str. 10 i 19 str. 11 z książki ćwiczeń

6d

W ramach pracy samodzielnej w domu:

– przypomnij sobie odmianę czasowników typu spielen i wohnen przez osoby (rozdz. 2 lekcja 1);
– rozwiąż zadania 4 str. 14 i 5, 6 str. 15 z książki ćwiczeń;
– rozwiąż następujące zadania (przepisz je do zeszytu):

1 Odmień przez osoby czasownik kommen w l .poj.

1 ich           …………..
2 du            …………..
3 er, sie, es   …………..

2 Uzupełnij zdania czasownikami w odpowiedniej formie.

 kommen  spielen  wohnen  sein  mögen

1) Wo ………… du? – In Warschau?
2) Ich ………… Pizza.
3) Er ………… aus Deutschland.
4) Thomas ………… gern Fußball.
5) Ich ………… Peter.

W ramach pracy samodzielnej w domu:

– przypomnij sobie zasady tworzenia liczb z przedziału 0 – 100 (rozdz. 1 temat 2 i rozdz. 2 temat 2);
– rozwiąż zadanie 14 str. 19 z książki ćwiczeń;
– rozwiąż następujące zadanie (przepisz je do zeszytu!):

1 Uzupełnij logicznie ciągi liczb (słownie).

15, __________, __________,18
__________, 23, __________,25
30, 32, __________, __________,
58, __________, __________,61
91, 92, __________, __________

Język Angielski

6c

Język Francuski

6c

Przeczytać z podręcznika przepis na Mousse au chocolat, unite 4
Przetłumaczyć, wypisać nowe słowa do zeszytu i również do mnie,
Napisać przepis na ciasto lub inne danie, proszę mi wysłać do poprawy

Korektywa

6d

Wykonanie ćwiczeń z instruktażem z youtuba:

https://liblink.pl/wXOtIZfhlJ

Jeżeli jest problem wpisujemy w wyszukiwarkę:

Gimnastyka korekcyjna Trzymaj się prosto – gimnazjum

Na koniec wykonujemy ćwiczenia wzmacniające stopy:

https://liblink.pl/ogWlJwA8ok

STOPA PŁASKA – Ćwiczenia korekcyjne wad postawy (jeśli nie macie odpowiedniego sprzętu, wykonujemy tylko te ćwiczenia, które możemy).

Ćwiczenia dla dzieci – prawidłowa postawa
https://liblink.pl/6CQR8NNRlL

Na koniec proponuję ćwiczenia na kolana koślawa
https://liblink.pl/70lb5DpJi7
KOLANA KOŚLAWE – Ćwiczenia korekcyjne wad postawy

Wychowanie fizyczne

6c

Wykonać trening ogólnorozwojowy :
https://liblink.pl/WfiqW4E0LZ
proszę wykonać taki zestaw ćwiczeń 3 lub 4x.
Na koniec ćwiczenie rozciągające:
https://liblink.pl/uR9nh4CmLA
www.fittykid.com
Jeśli nie możecie wykonać ćwiczenia że względu na pewne dolegliwości możecie ten trening zmodyfikować.
Następnie obejrzyjcie film na youtubie:
https://liblink.pl/Hg4TgEeT6G

PIRAMIDA ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY Profesor Mirosław Jarosz NCEŻ
Z tej piramidy skorzystamy na następnej lekcji.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content