Oferta edukacyjna

W naszej placówce tworzone są klasy:

  • OGÓLNE – Klasa o profilu ogólnym otwiera wiele możliwości poznawczych i poszerza horyzonty myślowe dziecka, aby w przyszłości mogło odkryć lub rozwinąć swoje pasje.
  • SPORTOWE – Uczniowie klas sportowych realizują, oprócz podstawy programowej kształcenia ogólnego, intensywne szkolenie sportowe z zakresu pływania oraz piłki nożnej. Naukę w klasie o profilu sportowym mogą rozpocząć uczniowie, którzy mają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach sportowych, pozytywnie przejdą próbę sprawności i uzyskają akceptację komisji rekrutacyjnej. Zajęcia odbywają się pod kierunkiem profesjonalnej kadry trenerskiej na terenie szkoły, Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1, stadionu Legii Warszawa przy ul. Łazienkowskiej 3. Współpracujemy z Legia Soccer Schools oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Żoliborz. Plan zajęć edukacyjnych dostosowany jest do grafiku uczniów trenujących. Nasi uczniowie biorą aktywny udział w zawodach sportowych dzielnicowych, warszawskich, wojewódzkich i ogólnopolskich.

INFORMACJE DODATKOWE

Na każdym poziomie edukacyjnym uczniowie uczą się języka angielskiego. Od klasy siódmej oferujemy do wyboru naukę drugiego języka obcego: niemiecki, francuski, hiszpański.

Nasi uczniowie, od klasy pierwszej, uczą się gry w szachy.

Świetlica szkolna pracuje w godzinach: 7.00- 17.30. Na terenie Szkoły działa Ognisko Potok prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka”.

Dbamy o potrzeby uczniów wymagających szczególnego wsparcia. Organizujemy zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze, rewalidacyjne, gimnastykę korekcyjną. Zapewniamy pomoc specjalistów: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych. Współpracujemy z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Rozpoznajemy możliwości psychofizyczne naszych uczniów, wdrażamy metody pracy adekwatne do potrzeb dziecka.

Rozwijamy pasje i zainteresowania dzieci. Realizujemy lekcje terenowe, organizujemy wyjścia do: Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Ekologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego, Instytutu Chemii, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Sportu i Turystyki i innych warszawskich instytucji naukowych i artystycznych.

Uczestniczymy w projektach:

  • Twoje Dane Twoja Sprawa
  • Wars i Sawa grają w szachy
  • Kształtowanie Przestrzeni
  • Ochotnicy warszawscy
  • Laboratoria Przyszłości
  • Lepsza Szkoła

Zapewniamy dostęp do bogato wyposażonej bazy dydaktycznej, pracowni multimedialnych, pracowni komputerowej, nowoczesnej biblioteki. Posiadamy profesjonalną pracownię do nauki języków obcych oraz halę pneumatyczną.

Dążymy do podniesienia jakości pracy Szkoły poprzez współprace z Rodzicami. W Szkole aktywnie działa Samorząd Szkolny i Koło Wolontariatu. Młodzież aktywnie angażuje się na rzecz środowiska lokalnego. Współpracujemy z „Fundacją Świat na Tak” oraz pracujemy w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

Jesteśmy Szkołą jednozmianową oraz posiadamy własną stołówkę. Szkoła zapewnia naukę w bezpiecznych warunkach, wyposażona jest w monitoring w budynku i na terenie placówki oraz system bezpieczeństwa we wszystkich salach.

SUKCESY SZKOŁY:

Nasi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia za udział  w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Osiągają sukcesy sportowe w wielu dyscyplinach. W ubiegłym roku szkolnym nasi uczniowie zajęli III miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach w Piłce Nożnej Chłopców.

Nasi absolwenci dostają się do renomowanych warszawskich szkół.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content