Oferta edukacyjna

W naszej placówce tworzone są klasy:

 • OGÓLNE

Klasa o profilu ogólnym otwiera wiele możliwości poznawczych i poszerza horyzonty myślowe dziecka, aby w przyszłości mogło odkryć lub rozwinąć swoje pasje.

 • SPORTOWE

Uczniowie klas sportowych realizują, oprócz podstawy programowej kształcenia ogólnego, intensywne szkolenie sportowe z zakresu: pływania i piłki nożnej już od pierwszej klasy. Naukę w klasie o profilu sportowym mogą rozpocząć uczniowie, którzy przejdą próbę sprawności umożliwiającą rozwijanie swoich pasji. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnej kadry trenerskiej na terenie szkoły oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej. Uczniowie startują w zawodach krajowych i międzynarodowych, odnosząc liczne sukcesy. Plan zajęć edukacyjnych dostosowany jest do grafiku osób trenujących.

Uczniowie wszystkich klas uczą się języka angielskiego oraz w ramach zajęć dodatkowych, do wyboru język: niemiecki, francuski, włoski lub hiszpański.

PONADTO:

 • Gwarantujemy pełną ochronę praw dziecka, warunki zapewniające bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły.
 • Dbamy o potrzeby uczniów wymagających szczególnego wsparcia: organizujemy zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rewalidacyjne, zapewniamy pomoc pedagoga, psychologa, logopedy i reedukatora, współpracujemy z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo, rozpoznajemy możliwości psychofizyczne, poszukujemy nowych metod pracy.
 • Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów zdolnych: organizujemy koła przedmiotowe, na których przekazywane są treści ponadprogramowe, przygotowujemy uczniów do udziału w konkursach (wewnątrzszkolnych, zewnętrznych), dajemy możliwość brania udziału w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych z języków obcych (rosyjski, włoski).
 • Realizujemy lekcje terenowe, organizując wyjścia do: Centrum Nauki Kopernik, Centrum Edukacji Ekologicznej Kampinoskiego Parku Narodowego, Instytutu Chemii, Muzeum Powstania Warszawskiego i innych warszawskich instytucji naukowych i artystycznych.
 • Uczestniczymy w projektach:
  • Akademia Filmowa Szafa,
  • Kształtowanie Przestrzeni,
  • Szkoła Bliżej Nauki,
  • Bliżej rynku pracy,
  • Kuchnia bez granic.
 • Zapewniamy dostęp do bogato wyposażonej bazy dydaktycznej, pracowni multimedialnych, pracowni komputerowej, jak również doskonale zaopatrzonej, nowoczesnej biblioteki.
 • Dążymy do jak najlepszej efektywności kształcenia poprzez systematyczną współpracę z Rodzicami.
 • Współpracujemy z klubami sportowymi UKS Żoliborz oraz Legia Warszawa.

SUKCESY SZKOŁY

Nasi uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia za udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Osiągają liczne sukcesy sportowe, otrzymują medale Mistrzostw Świata, Europy i Polski w pływaniu i pięcioboju nowoczesnym. Dostają się do renomowanych warszawskich liceów.

Absolwenci studiują na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content