Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

PRZEMOC W RODZINIE- GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

1 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

 

http://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia-strona-glowna

 

2.Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia

https://www.niebieskalinia.pl/

 

3. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

https://fdds.pl/

 

4. Ośrodek Pomocy Społecznej Żoliborz

https://www.ops-zoliborz.waw.pl/

 

5. Policja- Żoliborz

http://zoliborz.policja.waw.pl/r5/kontakt/925,Komisariat-Policji-Warszawa-Zoliborz.html

 

6. Telefony alarmowe:

112- Centrum Powiadamiania Ratunkowego

999- Pogotowie Ratunkowe

997- Policja

986- Straż Miejska

 

7. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 3

http://www.poradnia-nr3.pl/

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa