Świetlica szkolna

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:00-17:00

Grupy świetlicowe:

Wychowawcy spis

Załączniki do pobrania:

Karta zapisu dziecka do świetlicy

Oświadczenie rodzica na przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy

Regulamin świetlicy

Upoważnienie

Zgoda na samodzielny powrót ze szkoły

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, sprawność manualną i grafo-motoryczną, doskonalą prawidłowy chwyt narzędzi, zapoznając się z możliwościami każdego z nich.

 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

Relaksacja odbywa się między zajęciami, które wymagają większej koncentracji, pomaga się wyciszyć uczniom, rozładować stres związany z wielogodzinnym przebywaniem na zajęciach w szkole czy ułatwia w przystąpieniu do dalszych działań w ramach świetlicy.

 

BAJKOTERAPIA

       W trakcie zajęć świetlicowych dzieci słuchają baśni, bajek lub krótkich opowiadań czytanych przez wychowawców świetlicy lub starszych uczniów, a po ich zakończeniu mają możliwość wypowiedzenia się na temat fabuły, bohaterów występujących w nich, opowiedzenia, co najbardziej ich zainteresowało lub było niezrozumiałe.

JĘZYK WŁOSKI  

Podczas zajęć, prowadzonych przez panią Barbarę Dagilis – Makowską, dzieci nabywają nowych umiejętności językowych. Oprócz nauki języka zapoznają się również z tradycjami i zwyczajami narodu włoskiego, jego kulturą oraz historią.

ZAJĘCIA KOREKCYJNE

W trakcie zajęć korekcyjnych, które prowadzi pani Aneta Grochowicz, dzieci biorą udział w ćwiczeniach, mających za zadanie wyrabianie nawyków prawidłowego wykorzystywania możliwości ciała, ruchu poszczególnych jego partii – głównie motoryki dużej, prawidłowej postawy i korygowania istniejących wad.

 

SZACHY

   Naukę gry w szachy prowadzi pan Jan Bartoszewski, który sam aktywnie uczestniczy w rozgrywkach szachowych, jako zawodnik. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

 

GRY PLANSZOWE

Gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę, ich ogromną zaletą jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi międzyludzkich. Uczą zasad komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, uczą wygrywania, ale też – znacznie trudniejszej – sztuki przegrywania.

 

TENIS STOŁOWY

        Gra w tenisa stołowego rozwija koordynację ręka-oko i kształtuje u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Badania udowodniły, że dzieci, które miały aktywny kontakt z tenisem stołowym, lepiej radzą sobie w początkowych fazach procesu edukacji. Oprócz tego gra w ping-ponga może pomóc dzieciom w walce z dysleksją typu wzrokowego, która staje się coraz bardziej powszechna. U jej podłoża leżą zaburzenia percepcji pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej. A gra w tenisa stołowego harmonizuje pracę mięśni ze zmysłem wzroku.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa