Świetlica szkolna

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:00-17:00

Grupy świetlicowe:
Wychowawcy klas świetlicowych:

Klasa 1 A : p. Katarzyna Barbasiewicz, p. Patrycja Szczepaniak
Klasa 1 B: p. Magdalena Chojnacka
Klasa 2A: p. Monika Kozar
Klasa 2 B: p. Anna Kość
Klasa 2 C:  p. Natalia Prokopiak, p. Katarzyna Smoderek
Klasa 3 C: p. Rachela Kubrak, p. Patrycja Szczepaniak
Klasa 3D: p. Rachela Kubrak, p. Patrycja Szczepaniak
Klasy: 4-8: p. Natalia Prokopiak, p. Katarzyna Smoderek, p. Maciej Pietraszko, p. Jakub Renosik, p. Jan Bartoszewski, p.Rachela Kubrak.

 

Załączniki do pobrania:

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, sprawność manualną i grafo-motoryczną, doskonalą prawidłowy chwyt narzędzi, zapoznając się z możliwościami każdego z nich.

 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

Relaksacja odbywa się między zajęciami, które wymagają większej koncentracji, pomaga się wyciszyć uczniom, rozładować stres związany z wielogodzinnym przebywaniem na zajęciach w szkole czy ułatwia w przystąpieniu do dalszych działań w ramach świetlicy.

 

BAJKOTERAPIA

       W trakcie zajęć świetlicowych dzieci słuchają baśni, bajek lub krótkich opowiadań czytanych przez wychowawców świetlicy lub starszych uczniów, a po ich zakończeniu mają możliwość wypowiedzenia się na temat fabuły, bohaterów występujących w nich, opowiedzenia, co najbardziej ich zainteresowało lub było niezrozumiałe.

JĘZYK WŁOSKI  

Podczas zajęć, prowadzonych przez panią Barbarę Dagilis – Makowską, dzieci nabywają nowych umiejętności językowych. Oprócz nauki języka zapoznają się również z tradycjami i zwyczajami narodu włoskiego, jego kulturą oraz historią.

ZAJĘCIA KOREKCYJNE

W trakcie zajęć korekcyjnych, które prowadzi pani Aneta Grochowicz, dzieci biorą udział w ćwiczeniach, mających za zadanie wyrabianie nawyków prawidłowego wykorzystywania możliwości ciała, ruchu poszczególnych jego partii – głównie motoryki dużej, prawidłowej postawy i korygowania istniejących wad.

 

SZACHY

   Naukę gry w szachy prowadzi pan Jan Bartoszewski, który sam aktywnie uczestniczy w rozgrywkach szachowych, jako zawodnik. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

 

GRY PLANSZOWE

Gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę, ich ogromną zaletą jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi międzyludzkich. Uczą zasad komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, uczą wygrywania, ale też – znacznie trudniejszej – sztuki przegrywania.

 

TENIS STOŁOWY

        Gra w tenisa stołowego rozwija koordynację ręka-oko i kształtuje u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Badania udowodniły, że dzieci, które miały aktywny kontakt z tenisem stołowym, lepiej radzą sobie w początkowych fazach procesu edukacji. Oprócz tego gra w ping-ponga może pomóc dzieciom w walce z dysleksją typu wzrokowego, która staje się coraz bardziej powszechna. U jej podłoża leżą zaburzenia percepcji pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej. A gra w tenisa stołowego harmonizuje pracę mięśni ze zmysłem wzroku.

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content