Świetlica szkolna

Załączniki

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK
7:00-17:00

Grupy świetlicowe:

Klasa 1 A : p. Janina Kuciewska, p. Monika Kozar

Klasa 1 B: p. Przemysław Chojnowski

Klasa 1  C: p. Elżbieta Malicka

Klasa 2 C: p. Marta Kasperczyk, p. Monika Kozar

Klasa 2 D: p. Agata Zarębska, p. Dorota Niedziałkowska

Klasa 3 C: p. Anna Miętek

Klasy: 4C, 4D, 5 C, 6C, 6D, 7C, 7D, 8C – p. Agata Zarębska, p. Wiktora Skonieczna, p. Jan Bartoszewski,

p. Paulina Sucholewska, p. Marta Śliwińska, p. Katarzyna Smoderek

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, sprawność manualną i grafo-motoryczną, doskonalą prawidłowy chwyt narzędzi, zapoznając się z możliwościami każdego z nich.

 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

Relaksacja odbywa się między zajęciami, które wymagają większej koncentracji, pomaga się wyciszyć uczniom, rozładować stres związany z wielogodzinnym przebywaniem na zajęciach w szkole czy ułatwia w przystąpieniu do dalszych działań w ramach świetlicy.

BAJKOTERAPIA

W trakcie zajęć świetlicowych dzieci słuchają baśni, bajek lub krótkich opowiadań czytanych przez wychowawców świetlicy lub starszych uczniów, a po ich zakończeniu mają możliwość wypowiedzenia się na temat fabuły, bohaterów występujących w nich, opowiedzenia, co najbardziej ich zainteresowało lub było niezrozumiałe.

JĘZYK WŁOSKI  

Podczas zajęć, prowadzonych przez panią Barbarę Dagilis – Makowską, dzieci nabywają nowych umiejętności językowych. Oprócz nauki języka zapoznają się również z tradycjami i zwyczajami narodu włoskiego, jego kulturą oraz historią.

Zajęcia korekcyjne

W trakcie zajęć korekcyjnych, które prowadzi pani Aneta Grochowicz, dzieci biorą udział w ćwiczeniach, mających za zadanie wyrabianie nawyków prawidłowego wykorzystywania możliwości ciała, ruchu poszczególnych jego partii – głównie motoryki dużej, prawidłowej postawy i korygowania istniejących wad.

  

 

Szachy

   Naukę gry w szachy prowadzi pan Jan Bartoszewski, który sam aktywnie uczestniczy w rozgrywkach szachowych, jako zawodnik. Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje.

 

ORIGAMI

Zajęcia origami prowadzone są przez p. Janinę Kuciewską. Korzystanie z osiągnięć Origami w codziennej praktyce pedagogicznej wpływa pozytywnie na osobowość małego człowieka, zmierzającego do poznania własnej wartości oraz rozwija jego fantazję, umożliwiającą samodzielne tworzenie. Dodatkowo Origami przyczynia się do pogłębiania relacji międzyludzkich.

TRENINGI SPORTOWE

Treningi obejmują dwie dyscypliny sportowe – pływanie i piłkę nożną, które prowadzą:  p. Luiza Bałdowska i p. Łukasz Listwan.

Podczas pływania dzieci mogą odciążyć kręgosłup po wielogodzinnym siedzeniu na lekcjach, a zajęcia sportowe dla dzieci spełniają jeszcze inną funkcję: rozwijają ich zmysły, przede wszystkim równowagi i koncentracji. Wzmacniają się również kości i mięśnie dziecka, a organizm zostaje dotleniony.

JĘZYK MIGOWY

Zajęcia z języka migowego są prowadzone przez p . Pawła Papajewskiego. Ćwiczenia te przede wszystkim umożliwiają zdobycie nowych umiejętności językowych, dzięki którym możliwy staje się kontakt z osobami niesłyszącymi. Dodatkowym ich atutem jest także rozwój: wyobraźni przestrzennej, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

 

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM SZKOLNYM

„Dziecko w świecie emocji” to cykl zajęć prowadzonych przez p. Sylwię Gilewską-Matysiak. Emocje dziecka dojrzewają wraz z kształtowaniem się jego układu nerwowego. Dzieci dzięki zajęciom nabywają umiejętności identyfikowania i nazywania emocji doświadczanych przez siebie i innych, kształcą poczucie własnego „ja„ oraz poznają normy społeczne.

 

GRY PLANSZOWE

Gry planszowe wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę, ich ogromną zaletą jest integracja w grupie, zacieśnianie więzi międzyludzkich. Uczą zasad komunikacji międzyludzkich, zasad społecznych, uczą wygrywania, ale też – znacznie trudniejszej – sztuki przegrywania.

 

GRY KONSTRUKCYJNE

Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, koordynację wzrokową i kreatywność. Klocki mogą być bardzo przydatne przy nauce matematyki czy rozpoznawania kolorów.

 TENIS STOŁOWY

Gra w tenisa stołowego rozwija koordynację ręka-oko i kształtuje u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Badania udowodniły, że dzieci, które miały aktywny kontakt z tenisem stołowym, lepiej radzą sobie w początkowych fazach procesu edukacji. Oprócz tego gra w ping-ponga może pomóc dzieciom w walce z dysleksją typu wzrokowego, która staje się coraz bardziej powszechna. U jej podłoża leżą zaburzenia percepcji pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej. A gra w tenisa stołowego harmonizuje pracę mięśni ze zmysłem wzroku.

 

„WIOLINKI”

Zajęcia prowadzone są przez p. Adrianę Niedźwiedź.  Udział w zajęciach muzycznych może „przebudować” mózg dziecka w taki sposób, aby usprawnić zdolność do przetwarzania mowy, która jest blisko związana z umiejętnością czytania.

 

 

OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie klasy 3 „C” wzięli udział w międzyświetlicowym  konkursie recytatorskim

 pt.: „Bohaterowie Niepodległej”

◦ Aleksander Dyczewski zajął III miejsce

◦ Norbert Merchel zdobył wyróżnienie

OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie klasy 3 „C” wzięli udział w międzyświetlicowym  konkursie recytatorskim

 pt.: ”ŻOLIBORSKIE MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ”

◦ Wojciech Szumigaj zajął I miejsce

◦ Aleksander Nieckarz zajął I miejsce

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa