Regulamin

REGULAMIN POBYTU UCZNIÓW W ŚWIETLICY 

 

 1. Świetlica prowadzi zajęcia w godzinach 7.00-17.30 zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczym szkoły.
 2. Świetlica zapewnia opiekę również uczniom klas 1-8, którzy nie uczestniczą w lekcjach etyki, religii, korektywy oraz czekający na wyjazdowe zajęcia sportowe.
 3. Po zakończonych lekcjach uczniowie klas 1-3 pozostają w klasach przeznaczonych na sale świetlicowe lub są przyprowadzani przez nauczycieli prowadzących ostatnie zajęcia. Uczniowie klas 4-5 zgłaszają się do wychowawców (nauczycieli) świetlicy.
 4. Wychowawcy zwracają szczególną uwagę na higienę w ciągu całego pobytu dziecka w świetlicy. Wymagane będzie mycie rąk przed rozpoczęciem zajęć świetlicowych, przed jedzeniem, po powrocie z dworu i po skorzystaniu z toalety.
 5. Tornistry powinny być ustawione w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. Wszystkie sprawy związane z pobytem w świetlicy dzieci zgłaszają do wychowawcy.
 7. O każdym wyjściu z sali świetlicowej i ze szkoły informują uczniowie nauczyciela.
 8. Wszyscy starają się zachowywać grzecznie i kulturalnie, nie przeszkadzać innym w pracy i zabawie.
 9. Dbamy o bezpieczeństwo podczas zabaw w sali, na korytarzu lub na powietrzu.
 10. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Nie dotyczy to sytuacji wyjątkowych. Jeśli taka nastąpi, może to być tylko za zgodą nauczyciela.
 11. Estetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to obowiązek każdego ucznia.
 12. Pilnujemy porządku i czystości w swoim otoczeniu.
 13. Uczeń korzysta z własnych przyborów i podręczników, które mogą znajdować się na stoliku, w tornistrze czy plecaku lub we własnej szafce. Nie wolno wymieniać się przyborami między sobą i nie wolno ruszać cudzych rzeczy.
 14. Odrabiamy lekcje w wyznaczonym czasie, a w razie potrzeby korzystamy z pomocy wychowawcy świetlicy.
 15. Zniszczony umyślnie sprzęt w świetlicy powinien być odkupiony.
 16. To jak dziecko funkcjonuje w świetlicy ma wpływ na jego ocenę z zachowania.
 17. Uczniowie odbierani są przez rodziców lub opiekunów zgłoszonych w Oświadczeniach, wypełnianych na początku roku szkolnego. Przy każdorazowej zmianie personalnej opiekuna niezbędna jest aktualizacja danych i poinformowanie wychowawcy danej grupy. W celu potwierdzenia tożsamości nauczyciel może poprosić o okazanie dokumentu. Dopuszczalne jest również wyjście dziecka ze szkoły, po informacji od rodzica na telefon komórkowy dziecka.
 18. Sprzęt sportowy, gry i zabawki używane w świetlicy będą czyszczone lub dezynfekowane.
 19. Wychowawcy zobowiązani są do prowadzenia zajęć jak najczęściej na dworze, do wietrzenia sal i unikania gromadzenia się dzieci w jednym miejscu oraz respektowania procedur bezpieczeństwa szkoły związanego ze stanem epidemiologicznym w kraju.
 20. Przestrzeganie regulaminu gwarantuje dobre samopoczucie wszystkich uczestników świetlicy.

 

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content