Zajęcia

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Podczas tych zajęć uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię, sprawność manualną i grafo-motoryczną, doskonalą prawidłowy chwyt narzędzi, zapoznając się z możliwościami każdego z nich.

 

ZAJĘCIA RELAKSACYJNE

Relaksacja odbywa się między zajęciami, które wymagają większej koncentracji, pomaga się wyciszyć uczniom, rozładować stres związany z wielogodzinnym przebywaniem na zajęciach w szkole czy ułatwia w przystąpieniu do dalszych działań w ramach świetlicy.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNE

W trakcie zajęć korekcyjnych, które prowadzi pani Aneta Grochowicz, dzieci biorą udział w ćwiczeniach, mających za zadanie wyrabianie nawyków prawidłowego wykorzystywania możliwości ciała, ruchu poszczególnych jego partii – głównie motoryki dużej, prawidłowej postawy i korygowania istniejących wad.

 

TENIS STOŁOWY

        Gra w tenisa stołowego rozwija koordynację ręka-oko i kształtuje u zawodników takie same schematy, jakie mają miejsce przy przepisywaniu tekstu – jednoczesne obserwowanie i działanie. Badania udowodniły, że dzieci, które miały aktywny kontakt z tenisem stołowym, lepiej radzą sobie w początkowych fazach procesu edukacji. Oprócz tego gra w ping-ponga może pomóc dzieciom w walce z dysleksją typu wzrokowego, która staje się coraz bardziej powszechna. U jej podłoża leżą zaburzenia percepcji pamięci wzrokowej powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i ruchowo-przestrzennej. A gra w tenisa stołowego harmonizuje pracę mięśni ze zmysłem wzroku.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content