Terapeuta

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Anna Grabowska

Poniedziałek

12.20-16.10

Wtorek

12.20-16.10

Środa

gabinet nieczynny

Czwartek

11.30-15.30

Piątek

gabinet nieczynny

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Martyna Leśniewska

Poniedziałek

gabinet nieczynny

Wtorek

14.00-17.00

Środa

13.00-17.00

Czwartek

14.00-17.00

Piątek

14.00-15.00

 

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY

Liwia Witkowska

Poniedziałek

gabinet nieczynny

Wtorek

gabinet nieczynny

Środa

11.45-16.05

Czwartek

gabinet nieczynny

Piątek

gabinet nieczynny

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Takie oddziaływanie poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pozwala eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje.

Ćwiczenia podczas zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka tak, by wzbudzać jego motywację i wyzwalać aktywność, która w procesie przezwyciężania trudności szkolnych jest niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content