Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Takie oddziaływanie poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pozwala eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje.

Ćwiczenia podczas zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka tak, by wzbudzać jego motywację i wyzwalać aktywność, która w procesie przezwyciężania trudności szkolnych jest niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów pedagogicznych:

Edyta Maćkiewicz
(pedagog terapeuta)

poniedziałek 10:45 – 17:00

środa 10:45 – 17:00

Liwia Witkowska
(pedagog terapeuta)

Czytaj więcej:

Z grafomotoryką po sukces szkolny

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 277 16 20
e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa

Skip to content