Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym.

Celem terapii pedagogicznej jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Takie oddziaływanie poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pozwala eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje.

Ćwiczenia podczas zajęć dostosowane są do indywidualnych możliwości dziecka tak, by wzbudzać jego motywację i wyzwalać aktywność, która w procesie przezwyciężania trudności szkolnych jest niezbędnym warunkiem efektywności podejmowanych działań.

Zajęcia prowadzone są przez terapeutów pedagogicznych:

Edyta Maćkiewicz

 

poniedziałek 10.45 – 17.45

wtorek 10.45 – 16.10

Liwia Witkowska

          Środa 11:20 – 13:45
Czwartek 13:45 – 17:00
Piątek 10:45 – 11:30
Dodatkowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z udziałem psa: piątek 11:30 – 12:15

 

Kontakt

Kontakt

tel.: +48 22 839 07 45
e-mail: sp392@edu.um.warszawa.pl

Adres

Szkoła Podstawowa 392

im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa