UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA KLAS PIERWSZYCH

13 października 2023 r. miała miejsce niezwykle ważna dla życia szkoły, uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.  W tym ważnym i pięknym dniu naszym  pierwszoklasistom towarzyszyli zaproszeni goście – grono pedagogiczne, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Uczniowie rozpoczęli uroczystość od programu artystycznego, prezentując swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Występ pierwszaków  wsparli również starsi uczniowie z kl.2a, 4a i 4b, którym bardzo dziękujemy. Najważniejszym momentem  było złożenie, przed sztandarem naszej szkoły, uroczystego ślubowania, a po nim pasowanie na ucznia SP nr392, którego dokonała pani Wicedyrektor Dorota Hryniewicka. Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Drodzy Rodzice jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za okazaną pomoc i wsparcie naszej szkolnej uroczystości.

Dziękujemy Pani Agacie – nauczycielce biblioteki za przygotowanie pięknej dekoracji, uczennicom z klasy 4a za pomoc w przygotowaniu sali.

Kochani Pierwszoklasiści cieszymy się , że jesteście uczniami naszej szkoły. Życzymy Wam, by czas, który w niej spędzacie był dla Was piękną i ciekawą przygodą, byście ucząc się nowych rzeczy,  odkrywali i rozwijali również swoje talenty i pasje. My nauczyciele chcemy towarzyszyć Wam w tej drodzy i być dla Was wsparciem.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content