Regulaminy

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 • W bibliotece należy zachowywać się kulturalnie.
 • Uczniowie zobowiązani są do szanowania książek oraz wyposażenia biblioteki.
 • Uczniowie mają zakaz wnoszenia jedzenia i picia do biblioteki.
 • W bibliotece nie wolno korzystać z telefonów, tabletów i innych podobnych urządzeń.
 • Uczniowie zachowujący się niewłaściwie mogą mieć zawieszoną możliwość korzystania z biblioteki.
 • Uczniowie z oddziałów I mogą mieć wypożyczoną na swojej karcie jedną książkę.
 • Uczniowie z oddziałów II-VIII mogą mieć wypożyczone na swojej karcie maksymalnie dwie książki.
 • Wypożyczone książki należy zwrócić w ciągu dwóch tygodni.
 • W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć ilość wypożyczonych książek oraz wydłużyć termin zwrotu.
 • Książki należy zwrócić bibliotekarzowi, nie wolno samodzielnie odstawiać na półkę lub zostawiać bez wypisania ich z karty czytelnika.
 • W sytuacji zgubienia lub zniszczenia książki użytkownik jest zobowiązany do przyniesienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypożyczone książki muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. Osoby, które nie rozliczą się z biblioteką przed wakacjami, nie będą miały możliwości wypożyczania książek w przyszłym roku szkolnym do momentu zwrotu zaległości.
 • Płyty z filmami służą do użytku szkolnego, nie są wypożyczane uczniom do domu.
 • Bibliotekarz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zostawione w bibliotece.
 • Przed wyjściem z biblioteki należy zostawić porządek.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

 • Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty uczniowie mają prawo do nieodpłatnego korzystania z podręczników.
 • Okres użytkowania podręczników wynosi przynajmniej 3 lata.
 • Podręczniki są własnością szkoły.
 • Podręczniki nie będą przekazywane na własność tylko wypożyczane z obowiązkiem zwrotu przed zakończeniem roku szkolnego;
 • Materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają bez obowiązku zwrotu;
 • Wypożyczeń i zwrotów można dokonywać w bibliotece szkolnej. Dla uczniów oddziałów I-III podręczniki i materiały ćwiczeniowe będą odbierali wychowawcy. Uczniowie oddziałów IV-VIII będą osobiście wypożyczali podręczniki i materiały ćwiczeniowe według podanego harmonogramu.
 • Uczniowie zobowiązani są do sprawdzenia stanu podręczników przy odbiorze i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń bibliotekarzowi.
 • W przypadku zmiany przez ucznia szkoły w trakcie trwania roku szkolnego jest on zobowiązany do oddania do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych podręczników przed opuszczeniem szkoły.
 • Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręczniki, nie wolno w nich pisać, rysować, należy dbać o dokumenty towarzyszące, np. płyty CD. Podręczniki powinny być obłożone, nie dopuszcza się używania okładek samoprzylepnych.
 • Przy zwrocie podręczniki będą sprawdzane, czy nie zostały zniszczone.
 • W sytuacji zgubienia lub zniszczenia podręczników należy przed zakończeniem zajęć dydaktycznych dokonać wpłaty na wydzielony rachunek bankowy szkoły i przekazać potwierdzenie wpłaty do biblioteki.
 • Podręczniki powinny zostać zwrócone do biblioteki przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Uczniowie oddziałów I-III zwracają podręczniki wychowawcom. Uczniowie oddziałów IV-VIII zwracają całe komplety podręczników do biblioteki według podanego harmonogramu.

W przypadku zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika należy dokonać wpłaty na konto:

57 1030 1508 0000 0005 5096 3020

wpisując dane podane poniżej:

Odbiorca:
Szkoła Podstawowa nr 392
Jana Bytnara ps. „Rudy”
aleja Wojska Polskiego 1a
01-524 Warszawa

W opisie należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę, przedmiot.

Potwierdzenie wpłaty należy przynieść do biblioteki szkolnej lub przesłać na adres

e-mail: sp392@eduwarszawa.pl

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content