Pielęgniarka szkolna

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Dorota Nowosadko

Poniedziałek

7.30-15.05

Wtorek

gabinet nieczynny

Środa

7.30-15.05

Czwartek

7.30-15.05

Piątek

gabinet nieczynny

 

Pielęgniarka szkolna sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami. Udziela świadczeń w znajdującym się w szkole gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Pielęgniarka szkolna m.in.:

 • zbiera informacje na temat stanu zdrowia oraz rozwoju uczniów,
 • wykonuje i interpretuje testy przesiewowe u dzieci w wieku szkolnym, w terminach badań bilansowych,
 • kieruje postępowaniem przesiewowym oraz opiekuje się uczniami z dodatnimi wynikami testów,
 • prowadzi profilaktykę fluorkową u dzieci klas I–VI szkoły podstawowej, która polega na grupowym szczotkowaniu zębów preparatami fluorkowymi,
 • udziela porad uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • zajmuje się edukacją na temat zdrowia jamy ustnej,
 • sprawuje opiekę nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach, urazach i zatruciach,
 • doradza dyrektorowi szkoły na temat stanu sanitarnego placówki, bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków,
 • bierze udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej w szkole,
 • przygotowuje zapotrzebowanie na leki oraz materiały opatrunkowe.

 

Testy przesiewowe wykonywane przez pielęgniarkę szkolną:

 • Test do wykrywania zaburzeń:
 • rozwoju fizycznego – pomiary: wysokości i masy ciała, w tym określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),
 • ostrości wzroku,
 • widzenia barw,
 • słuchu (badanie orientacyjne szeptem),
 • ciśnienia tętniczego krwi.
 • Orientacyjne wykrywanie zaburzeń statyki ciała.

Dane kontaktowe

Szkoła Podstawowa 392
im. Jana Bytnara ps. „Rudy”


Aleja Wojska Polskiego 1A
01-524 Warszawa


22 277 16 20


sp392@eduwarszawa.pl

Skip to content